0
भारतीय बुद्धी अमेरिकेला भारी

भारतीय मिडियाला कोणत्याही गोष्टीतील "भारतीय कनेक्शन" शोधायची हौस का आहे हे मला समाजत नाही. उद्या ओबामांचे भारतीय कनेक्शन सांगताना त्यांच्या लहानपणीच्या घराजवळील चौकात जो मेक्सिकन भिकारी होता त्याला भारतीय अन्न आवडायचे, अशी बातमी आली तर मला नवल वाटणार नाही.

0 प्रतिक्रिया: