8

Random Thoughts - 11

१) रजत शर्माने India TV का चालू केला ? आणि तिथे 'जगावेगळ्या' बातम्या का असतात ?

कोणे एके काळी रजत शर्मा चा 'आप कि अदालत' हा कार्यक्रम चांगला होता. पण कालांतराने सर्व वाहिन्यांकडून त्याच्या कार्यक्रमास नकार मिळाल्याने चिडून त्याने स्वत:ची वाहिनी चालू केली. वाहिनी चालू करतानाच त्याने त्याच्या सहकाऱ्यांना सांगितले, "मी एक तास माझा कार्यक्रम करणार. बाकीचा वेळ तुम्हाला काय पाहिजे ते करा. पण काहीही जास्तीचा खरच न करता स्टूडीओ मधेच बसून computer वापरून काय पाहिजे ते करा. (तसेही आता सगळे जग एका क्लिकच्या अंतरावर आले आहे :P)"

२) गुगल डूडल हा एक भन्नाट प्रकार आहे. हल्ली बहुतेक रोज दिवसातील नव्या डूडलविषयी माहिती असते. थोडे दिवसांनी कदाचित असेही होईल कि ज्या दिवशी default google logo आहे त्या दिवशी बातम्या येतील आणि असे का घडले याचे विवेचन येईल.

३) परवाच आमच्या घरी गुडनाईट ची नवीन mosquito repellent coil आणली. coil वर "mini jumbo coil" असे लिहिले होते. हा काय प्रकार आहे ? दोन्ही प्रकार एकत्र कसे असू शकतील ? आणि तरीही ती coil नेहमीच्याच आकाराची होती. कदाचित दोन्ही प्रकार एकमेकांना cancel करत असतील.

४) नुकताच दंतवैद्याकडे जाण्याचा योग आला. एकदा का त्यांच्याकडे गेलो कि फक्त झालेल्या आजारावर उपचार करून ते सोडताच नाहीत. पुण्यातील वाहतूक पोलीसासारखेच त्यांचे असते. पोलिसाने एकदा अडवले कि मग license, PUC, documents, insurance, helmet, first aid kit, helmet अशी यादी वाढतच जाते. दंतवैद्यांचे पण असेच काहीतरी असते.

५) चंद्रशेखर गोखले यांची खालील चारोळी बहुतेक सगळ्यांच माहित असेल -
प्रेम त्याच्यावर करावे ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी आपण उगाच आयुष्य दवडतो.

पण एकही मुलगी हे ऐकेल असे मला वाटत नाही. :P
6

काचेची बरणी, २ कप चहा आणि पुण्यातील वाहतूक

"काचेची बरणी आणि २ कप चहा" हि गोष्ट सगळ्यांचा माहिती असेल. माहित नसेल त्यांच्यासाठी खाली परत देतोय.


तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक वर्गावर आले. त्यांनी येताना काही वस्तू बरोबर आणल्या होत्या. तास सुरु झाला आणि सरांनी काही न बोलता मोठी काचेची बरणी टेबलावर ठेवली आणि त्यात ते पिंगपाँगचे बॉल भरु लागले. ते भरुन झाल्यावर त्यांनी मुलांना बरणी पुर्ण भरली का म्हणुन विचारले. मुले हो म्हणाली. मग सरांनी दगड खड्यांचा बॉक्स घेऊन तो बरणीत रिकामा केला आणी हळुच ती बरणी हलवली. बरणीत जिथे जिथे मोकळी जागा होती तिथे ते दगड खडे जाऊन बसले. त्यांनी पुन्हा मुलांना बरणी भरली का म्हणून विचारले. मुलांनी एका आवाजात होकार भरला. सरांनी नंतर एका पिशवीतून आणलेली वाळू त्या बरणीत ओतली. बरणी भरली. त्यानी मुलांना बरणी भरली का म्हणून विचारलं. मुलांनी ताबडतोब हो म्हटलं. मग सरांनी टेबलाखालुन चहा भरलेले दोन कप घेतले आणि तेही बरणीत रिकामे केले. वाळूमध्ये जी काही जागा होती ती चहाने पुर्ण भरून निघाली. विद्यार्थ्यांमध्ये एकच हशा पिकला. तो संपताच सर म्हणाले "आता जी बरणी आहे तिला तुमचे आयुष्य समजा. पिंगपाँगचे बॉल ही महत्त्वाची गोष्ट आहे - देव, कुटुंब, मुलं, आरोग्य, मित्र आणि आवडीचे छंद - या अशा गोष्टी आहेत की तुमच्याकडचं सारं काही गेलं आणि ह्याच गोष्टी राहिल्या तरी तुमचं आयुष्य परिपूर्ण असेल. दगड खडे ह्या इतर गोष्टी म्हणजे तुमची नोकरी, घर आणि कार. उरलेलं सारं म्हणजे वाळू - म्हणजे अगदी लहान सहान गोष्टी.

"आता तुम्ही बरणीमध्ये प्रथम वाळू भरलीत तर पिंगपाँगचे बॉल किंवा दगड खडे यांच्यासाठी जागा उरणार नाही. तीच गोष्ट आपल्या आयुष्याची. तुम्ही आपला सारा वेळ आणी सारी शक्ती लहान लहान गोष्टींवर खर्च केलीत तर महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी तुमच्यापाशी वेळच रहाणार नाही. तेव्हा..आपल्या सुखासाठी महत्त्वाचं काय आहे त्याकडे लक्ष द्या.

"आपल्या मुलाबाळांबरोबर खेळा. मेडिकल चेकअप करून घेण्यासाठी वेळ काढा. आपल्या जोडीदाराला बाहेर जेवायला घेऊन जा. घराची साफ़-सफ़ाई करायला आणि टाकाऊ वस्तूंची विल्हेवाट लावायला तर नेहमीच वेळ मिळत जाईल."

"पिंगपाँगच्या बॉलची काळजी आधी घ्या. त्याच गोष्टींना खरे महत्त्व आहे. प्रथम काय करायचे आहे हे ठरवून ठेवा. बाकी सगळी वाळू आहे."

सरांचे बोलून होताच एका विद्यार्थिनीचा हात वर गेला. तिनं विचारलं - "यात चहा म्हणजे काय?"

सर हसले आणि म्हणाले - "बरं झालं तु विचारलंस. तुझ्या प्रश्नाचा अर्थच असा की आयुष्य कितीही परिपूर्ण वाटलं तरी मित्राबरोबर एक-दोन कप चहा घेण्याइतकी जागा नेहमीच असते."रोज कार्यालयात जाता-येताना सिग्नलला वाहतुकीच्या कोंडीत अडकल्यावर हि गोष्ट जरा पुण्यातील वाहतुकीसाठी थोडी सुधारावीशी वाटली.

कोठल्याही सिग्नलला सुरुवातीला चारचाकी उभ्या राहतात. त्यांनी मोठी जागा घेतल्यावर जिथे जमेल तिथे दुचाकीवाले घुसतात. रस्ता ओलांडणारे पादचारी दुचाकीच्या मधून मधून जात असतात. आणि एवढे करून शेवटी रत्याच्या बाजूला चहा - मुख्यत: पाणीपुरीच्या एखाद्या ठेल्यासाठी नक्कीच जागा असते.

आता याचा मुख्य गोष्टीची संबंध काय ? काही नाही. सिग्नलला थांबल्यावर उगीच डोक्यात येणारे विचार, दुसरे काय !