5

दहावीची परीक्षा !

दहावीची परीक्षा आजपासून सुरू होत आहे. यावरून मला मी दहावीमध्ये असतानाच्या एका प्रसंगाची आठवण झाली.

दहावीमध्ये असताना रस्त्यावरून येता जाता दिसणाय्रा लोकांचा कधी कधी आम्हाला हेवा वाटे. आम्ही "दहावीग्रस्त" त्य़ांच्याकडे बघुन विचार करत असू कि "च्य़ायला, या सगळ्य़ा लोकांनी दहावीची परीक्षा दिली आहे. आता कसे आरामात फ़िरत आहेत हे लोक !"

आता मी जेव्हा दहावीच्या मुलांकडे बघतो तेव्हा मला त्य़ांचा हेवा वाटतो.
'The grass is always greener on other side' म्हणतात हेच खरे !
2

Delhi 6 - Fast forward review

कालच Delhi 6 हा चित्रपट fast forward मध्ये पाहाण्य़ाचा योग आला. पुर्ण चित्रपट normal speed मध्ये पाहाण्याचे धैर्य काही झाले नाही.

चित्रपट बघितल्यावर समजले की एकही story पुर्ण झालेली नाही. "काळे माकड" (असते असे खरेच काहीतरी, अनिल कपूर् नव्हे ःP) सापडत नाही. अहो, सापडले तर news channels ना नवीन प्राणी शोधावा लागेल. बिट्टु (हिरवीण) indian Idol बनत नाही. खरे म्हणजे हिंदी चित्रपटाची हिरवीण ती, अमेरिकेची प्रमुखपण बनू शकली असती, पण नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, अभिषेक (हिरो)ची आजी मरत नाही. जी म्हातारी, अखेरचे दिवस शांततेत घालवण्यासाठी नातवाला भारतात घेवून येते, चक्क तीच मरत नाही. हे म्हणजे नायिकेने नदीजवळ जावूनपण आंघोळ न करण्यासारखे आहे. अरे, प्रेक्षकांची किती फ़सवणूक कराल ?

कदचित, या चित्रपटाचा पुढचा भाग Delhi -7 या नावाने येणार असेल, ज्यात हे सर्व घडेल !